Yassı sülh müqaviləsinin imzalanması

9 yanvar 1792-ci il. Osmanlı İmperiyası ilə Rusiya İmperiyası arasında 1787-ci ildə başlanan müharibə 1792-ci ildə Yassı sülh müqaviləsinin imzalanması ilə başa çatdı. Nəticədə Rusiya Qara dənizdə mövqeyini möhkəmləndirdi. Osmanlıların isə həm Balkanlarda, həm də Qafqazda mövqeyi zəiflədi. Bu müharibənin nəticəsi olaraq Osmanlı İmperiyasında dağılma prosesi başladı. 

Azərbaycan Himni
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Musiqisi: Üzeyir Hacıbeyovun
Sözleri: Ehmed Cavadındır
Gənc Mədəniyyət Işçilərinin Koordinasiya Kreativ Qrupu sosial şəbəkələrdə
Nailiyyətlərimiz rəqəmlərdə