Mərkəzinin direktoru Asif Usubəliyev “Azərbaycan Respublikasının gənclər siyasəti” istiqamətinin ixtisasartırma kursunda iştirak etmişdir

Bu gün Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzinin direktoru Asif Usubəliyev Rəhbər Dövlət İdarəçiliyi Kadrlarının İxtisasının Artırılması İnstitutunun və Rəhbər kadrların fasiləsiz təhsili mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında keçirilən “Azərbaycan Respublikasının gənclər siyasəti” istiqamətinin ixtisasartırma kursunda iştirak etmişdir.
"Yaradıcı gənclərə dövlət dəstəyi" adlı məruzəsi ilə çıxış edərək, A.Usubəliyev qeyd etdi ki, bu gün gənclər müasir tendensiyaları izləməli, ictimai proseslerde iştirak etməli, işlərini daha çevik və kreativ formalarda həyata keçirilməlidir. 

Azərbaycan Himni
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Musiqisi: Üzeyir Hacıbeyovun
Sözleri: Ehmed Cavadındır
Gənc Mədəniyyət Işçilərinin Koordinasiya Kreativ Qrupu sosial şəbəkələrdə
Nailiyyətlərimiz rəqəmlərdə