1713-cü ildə Utrext sülh müqaviləsi imzalanıb

11 aprel 1713-cü il tarixdə Utrext sülh müqaviləsi imzalanıb.
Bu müqavilə İspaniya Kralı II Karlosun ölümündən sonra ispan torpaqlarının Avropa ölkələri arasında bölüşdürülməsi ilə bağlı anlaşılmazlıq səbəbindən baş vermiş İspaniya Varislik Müharibəsinin nəticəsi olaraq Niderlandın Utrext şəhərində Fransa və İspaniya arasında imzalanıb. 

Azərbaycan Himni
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Musiqisi: Üzeyir Hacıbeyovun
Sözleri: Ehmed Cavadındır
Gənc Mədəniyyət Işçilərinin Koordinasiya Kreativ Qrupu sosial şəbəkələrdə
Nailiyyətlərimiz rəqəmlərdə