Azərbaycan dövlət və partiya xadimi, publisist, alim Ruhulla Axundov anadan olub

 13 yanvar 1897-ci il tarixində Azərbaycan dövlət və partiya xadimi, publisist, alim Ruhulla Axundov anadan olub (1897-1938). R.Axundov Azərbaycan dilinin elmi terminologiyasını işləyib hazırlayıb. Latın əlifbasına keçidin qızğın tərəfdarlarından və təşkilatçılarından biri olub. Karl Marksın əsərlərini Azərbaycan dilinə ilk dəfə R.Axundov tərcümə edib. R.Axundov tarix, incəsənət, ədəbiyyat sahələri üzrə bir sıra əsərlərin müəllifi, ikicildlik rusca-Azərbaycanca lüğətin (1928-1929) redaktoru olub. O, Stalin repressiyasının qurbanı olub - 1938-ci ildə güllələnib. Ölümündən sonra bəraət alıb.

Azərbaycan Himni
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Musiqisi: Üzeyir Hacıbeyovun
Sözleri: Ehmed Cavadındır
Gənc Mədəniyyət Işçilərinin Koordinasiya Kreativ Qrupu sosial şəbəkələrdə
Nailiyyətlərimiz rəqəmlərdə