Psixoloqlar: Biliyə marağı olan uşaqlar məktəbdə daha yaxşı oxuyurlar

Amerikalı psixoloqlar biliyə marağı olan uşaqların məktəbdə daha yaxşı nailiyyətlər qazanmasını təsdiq edirlər.
“BelNovosti” saytı xəbər verir ki, bu xüsusiyyət aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlarda daha çox müşahidə edilir. Belə ki, 5-6 yaşlı 6200 məktəbli arasında aparılan müşahidələrdə biliyə maraq göstərən uşaqların inkişaf etmiş təxəyyülə malik olduğu, qarşıya qoyulan məsələlərin həllində yeni yanaşmaları mənimsəmə bacarığı və yeni şəraitə tez uyğunlaşmaları aşkarlanıb.
Araşdırmanın nəticələri “imkanlı ailələrdən olan uşaqlar daha yüksək qiymətlər alır, çünki müxtəlif proqramlara daxil olur və daha az stress keçirirlər” kimi fərziyyələri təkzib edir. Başqa sözlə desək, uşaqlarda maraq bu uyğunsuzluğu aradan qaldırır və onların məktəbdə daha çox nailiyyət əldə etmələrinə kömək olur. 

Azərbaycan Himni
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Musiqisi: Üzeyir Hacıbeyovun
Sözleri: Ehmed Cavadındır
Gənc Mədəniyyət Işçilərinin Koordinasiya Kreativ Qrupu sosial şəbəkələrdə
Nailiyyətlərimiz rəqəmlərdə