Mərkəzin strukturu

Elmi araşdırmalar şöbəsi
 
Şöbə müdiri – Quliyev Rafiq Məhərrəm oğlu
Sektorlar
1.
Elmi tədqiqatlar sektoru
2.
Elmi ekspertiza sektoru
3.
Milli mədəni irs nümunələrinin tədqiqi və təbliği sektoru
 
Mədəniyyət təsisatları üzrə tətbiqi tədqiqatlar şöbəsi
 
Şöbə müdiri – Qarayev Məzahir Mahal oğlu
Sektorlar
1.
Strateji araşdırmalar sektoru
2.
Mədəniyyət təsisatlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sektoru
3.
Hüquq sektoru
 
Bədii təhsil şöbəsi
 
Şöbə müdiri – Mustafayev Natiq Kamal oğlu
Sektorlar
1.
Bədii təhsildə tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi sektoru
2.
Bədii təhsil sahəsində normativ sənədlərin hazırlanması sektoru
 
İnnovasiyalar və yeni texnologiyaların tətbiqi şöbəsi
 
Şöbə müdiri – Babayev Nurəddin Azər oğlu
Sektorlar
1.
Mədəniyyət sahəsində İKT-nin tətbiqi sektoru
2.
Kreativ layihələr və proqnozlaşdırma sektoru
 
Təbliğat və statistik araşdırmalar şöbəsi
                                       
Şöbə müdiri – Talıbov Sənan Sürət oğlu
Sektorlar
1.
Statistik araşdırmalar və sorğular sektoru
2.
Təbliğat və informasiya təhlili sektoru
 
 

Azərbaycan Himni
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Musiqisi: Üzeyir Hacıbeyovun
Sözleri: Ehmed Cavadındır
Gənc Mədəniyyət Işçilərinin Koordinasiya Kreativ Qrupu sosial şəbəkələrdə
Nailiyyətlərimiz rəqəmlərdə